web-ristikuva.jpg

Asianajotoimisto Johanna Karkia Oy on perustettu vuonna 2005, alusta saakka olemme palvelleet niin yksityishenkilöitä, kuin yrityksiä ja organisaatioita erilaisissa oikeusprosesseissa sekä sopimusjuridiikassa. Tarjoamme apuamme sopimusten laadintaan, riitatapausten sovitteluun, lainopilliseen neuvontaan sekä oikeudenkäynteihin.

Paras ja oikea tapa vältää ristiriitatilanteita tai tulkintaerimielisyyksiä on hyvä, yksiselitteinen ja ennalta laadittu sopimus. Oikein laadittu sopimus suojaa sinua tai yritystäsi aiheettomilta vahingonkorvauskanteilta tai vaatimuksilta.

Helpoiten pääset asioissasi eteenpäin, kun soitat ensin meille.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa

Puhelin     +358 (0)9 321 8821 

mobil         +358 (0)41 514 8869

Fax            +358 (0)9 412 9299

law@johannakarkia.com

lentoaseman-kartta.jpg